Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Birimlerdeki dergi sayısı
  • SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
  • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
  • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
  • Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı