YÖNETİM KURULU

Müdür

Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ  

 

    Müdür Yrd.                                                                          Müdür Yrd.

     Arş. Gör. Ömer Faruk METE