Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ

                                                                                  Merkez Müdürü

                                                                                  
0(282) 250-1190

                                                                                  0(282) 250-2763
     
                                                                                 soztas@nku.edu.tr

                                                                                soztas.cv.nku.edu.tr


 
                                                                     

                                                                      Arş. Gör. Ömer Faruk METE

                                                                        Merkez Müdür Yardımcısı


                                                                                0(282) 250-1193

                                                                                0(282) 250-2768

                                                                              omete@nku.edu.tr

                                                                              omete.cv.nku.edu.tr