Genel Bilgi

     Merkezin toplayacağı bilgi, belge, doküman ve sair materyaller başta Tarih olmak üzere
Edebiyat, Arkeoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi gibi bilim dallarına kaynak
malzeme sağlayacaktır. Merkez, Balkan tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmaları organize ederken, diğer
taraftan merkezden bağımsız olarak yapılacak bilimsel çalışmalara ana kaynak ve doküman temini
destek vermeyi plânlamaktadır.
     Merkez bir yandan Balkanoloji arşivini oluştururken diğer yandan da Balkanoloji ile ilgili
tarih ve kültür araştırmaları yapma ve yapanları desteklemeyi hedeflemektedir. Böylece bu konudaki
çalışmaların daha plânlı, sistematik, güvenilir, kaynaklara dayalı akademik bir şekilde yapılmasını
sağlayacaktır.
     Merkez, oluşturacağı Balkanoloji arşivi, yapacağı akademik çalışmalar, organize edeceği
bilimsel toplantılarla Balkan tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalara yoğunlaşacaktır. Balkan tarihi ve
kültürü alanında mikro ve makro tarih çalışmaları yapan uzmanlaşmış bir birim olarak hizmet
edecektir. Merkez, bu hususta sadece doküman sağlayan ve destek veren bir birim değil aynı
zamanda aktif olarak bilimsel ve özgün çalışmalar yapan bir birim olarak öne çıkmayı
hedeflemektedir.
     Merkez yapmayı plânladığı faaliyetlerle üniversite-bölge işbirliğini sağlayan örnek bir kurum
olmayı planlamaktadır. Böylece üniversitemiz bulunduğu bölgeye ve yöreye de sosyal, eğitim ve
ekonomik açıdan olduğu gibi tarih ve kültürel açıdan da önemli katkılar yapma imkânı bulacaktır.
Merkezin bağış ve satın alma yoluyla oluşturmayı hedeflediği Balkanoloji arşivi sayesinde tarihî ve
kültürel materyalleri gün yüzüne çıkaracak, kayıt altına aldığı materyalleri kaybolmaktan kurtaracak
ve gelecek nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır. Merkez yapacağı yayınlar, organize edeceği
ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla üniversitemizin ve ülkemizin daha iyi tanınmasını
sağlayacaktır. Ayrıca Balkanların bir parçası olan Tekirdağ’ın ve yöresinin tarihi ve kültürel
zenginlikleri hususunda bölge insanında farkındalık meydana getirecek, kentlerini daha çok sevme ve
ona sahip çıkma bilinci kazandıracaktır.
     Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
henüz çok genç ve yeni kurulan bir birim olmasına rağmen, pandemi süreci de dahil olmak üzere
etkinliklerine hız kesmeden devam etmiştir. Yapılan etkinliklerde Balkan coğrafyasında gerçekleşen
önemli olaylar, bu topraklarda emeği geçen kişiler anılırken milli bilinç ve beraberlik duygularının
pekiştirilmesi amaçlanmıştır.