Misyonumuz


     Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile donanmış; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı; Türkiye’nin ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve yaymayı görev edinmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, millî değerlere saygılı bir şekilde Dünya ve Balkan halklarının barış ve kardeşliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye’de Balkan devletlerinin târihi, siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak suretiyle devletimizin Balkanlara yönelik isabetli politikalar üretmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz diğer yandan da Balkan ülkelerine yönelik çalışmalarla Türkiye’de Balkan araştırmaları alanındaki akademik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
                                                                
                                                   
                                                    Vizyonumuz


     İstikbale uzanan bir köprü olma hedefi ile ulusal ve uluslararası seviyede bilim, ilim, sanat ve kültür alanlarında saygınlığı olan bir üniversite olan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bu vizyonunu özümseyerek, ülkemizin ve üniversitemizin Balkanlarla olan ilişkilerini önemseyen ve bu anlamda üreteceği bilgi ve gerçekleştireceği projelerle Balkanlara ait dil, tarih, kültür, sanat, ekonomi ve insani bilimler alanlarında güçlü, güvenilir, saygın bir araştırma kurumu olmaktır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Balkan üniversiteleri ve akademik kuruluşları arasında hâlihazırda mevcut olan ikili ilişkileri akademik alanda somutlaştırarak Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki akademik ilişkilere ivme kazandırmayı amaçlamaktayız.