2022-12-14

Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ “Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri Çalıştayı”na katıldı.Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü
tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki Üniversitelerin Balkan Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürleri’nin yer aldığı “Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri Çalıştayı”na
katıldı.