Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi Şubat 2018 tarihi itibarıyla Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yayım hayatına başlamıştır. Dergimiz yılda 2 kez (Mayıs ve Ekim aylarında) yayımlanacaktır. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisine  https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad linki üzerinden makale gönderebilirsiniz.