Merkezin araştırmalara sağlayacağı akademik destek:

Merkezin toplayacağı bilgi, belge, doküman ve sair materyaller başta Tarih olmak üzere Edebiyat, Arkeoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi, İktisat Tarihi gibi bilim dallarına kaynak malzeme sağlayacaktır. Merkez, Balkan tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmaları organize ederken, diğer taraftan merkezden bağımsız olarak yapılacak bilimsel çalışmalara ana kaynak ve doküman temini destek vermeyi plânlamaktadır.

Merkezin yürütülen çalışmaların uygulama boyutuna yapacağı katkı:

Merkez bir yandan Balkanoloji arşivini oluştururken diğer yandan da Balkanoloji ile ilgili tarih ve kültür araştırmaları yapma ve yapanları desteklemeyi hedeflemektedir. Böylece  bu konudaki çalışmaların daha plânlı, sistematik, güvenilir, kaynaklara dayalı akademik bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Merkezin halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan farkı: 

Merkez, oluşturacağı Balkanoloji Arşivi, yapacağı akademik çalışmalar, organize edeceği bilimsel toplantılarla Balkan tarihi ve kültürü ile ilgili çalışmalara yoğunlaşacaktır. Balkan tarihi ve kültürü alanında mikro ve makro tarih çalışmaları yapan uzmanlaşmış bir birim olarak hizmet edecektir. Merkez, bu hususta sadece doküman sağlayan ve destek veren bir birim değil aynı zamanda aktif olarak bilimsel ve özgün çalışmalar yapan bir birim olarak öne çıkmayı hedeflemektedir.

Merkezin üniversite ve bölgesine yapabileceği katkı:

Merkez yapmayı plânladığı faaliyetlerle üniversite-bölge işbirliğini sağlayan örnek bir kurum olmayı planlamaktadır. Böylece üniversitemiz bulunduğu bölgeye ve yöreye de sosyal, eğitim ve ekonomik açıdan olduğu gibi tarih ve kültürel açıdan da önemli katkılar yapma imkânı bulacaktır. Merkezin bağış ve satın alma yoluyla oluşturmayı hedeflediği Balkanoloji Arşivi sayesinde tarihî ve kültürel materyalleri gün yüzüne çıkaracak, kayıt altına aldığı materyalleri kaybolmaktan kurtaracak ve gelecek nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır. Merkez yapacağı yayınlar, organize edeceği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla üniversitemizin ve ülkemizin daha iyi tanınmasını sağlayacaktır. Ayrıca Balkanların bir parçası olan Tekirdağ’ın ve yöresinin tarihi ve kültürel zenginlikleri hususunda bölge insanında farkındalık meydana getirecek, kentlerini daha çok sevme ve ona sahip çıkma bilinci kazandıracaktır.