Birim Kalite Elçisi 
Arş. Gör. Ömer Faruk METE
Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı