Balkan ve Trakya coğrafyasında ve tarihinde önemli bir yere sahip Tekirdağ’da bulunan ve bünyesinde Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Arkeoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler gibi bölümleri barındıran Namık Kemal Üniversitesi çatısı altında bulunan Balkan Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi gerek Türk ve Balkan tarihi ve kültürü araştırmalarına, gerekse hem Türkiye, hem de Balkanların gelecek vizyonuna önemli katkılar ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlk olarak İstanbul, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Makedonya’da bulunan arşiv belgeleri ve kütüphanelerdeki önemli yazma koleksiyonlar, saha araştırmaları vs. sayesinde önemli bir belge külliyatı ve bilgi bankası ortaya çıkarılacaktır. Sonrasında ise bu bilgi ve malzemeyi temel alan önemli Balkanoloji çalışmaları başlatılarak, makaleler, kitaplar ve tezler ortaya konacaktır.