2020-05-21

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi''nin 5. Sayısı YayımlanmıştırAnadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi'nin 5. Sayısı 21.05.2020 Tarihinde Yayımlanmıştır.

 

Dergimiz uluslararası alan indekslerinde taranan bir dergidir. Ayrıca şu indekslerde taranmaktadır:

Index Copernicus-idealonline-Crossref-JournalTOCs-Scilit-NSD Index (Norwegian Register for Scientific Journals)-İSAM-ERIH PLUS-Google Akademik-I40C-Paperity-Maktaba-Science Gate-ASOS

 

Tam metin erişim için:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/abad/issue/54438