2018-03-12

BALKAN ARAŞTIRMALARI, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BALKANLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORBalkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Müdürü ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR, 7 Mart 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün davetlisi olarak I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumuna katılmıştır. Sempozyum, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikti. Oldukça verimli olan Sempozyum 3 oturum halinde gerçekleşti. Türkiye’nin yedi farklı üniversitesinden, Yunanistan’dan ve İzmir barosundan da katılımcı vardı. Balkanlardaki kadınların sorunlarından, geleneğin aktarılmasındaki rolünden, kadın edebiyatından, kimlik mücadelesinden söz eden çalışmalara yer verildi. Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR  “Osmanlıdan Günümüze Bulgaristan’da Türk Kadını” adlı bildiriyi sundu. Prof. Dr. KAYAPINAR, Bulgaristan’daki Türk kadın imajının Balkanlardaki Osmanlı ve Türk kültürünün birikiminin bir sonucu olduğunu, sabrı, çalışkanlığı ve gücü ile asırlarca oluşan bir geleneğin birleşimi olarak karşımıza çıktığını belirtti. Bildiride Prof. Dr. KAYAPINAR, Bulgaristan’daki Türk kültürüne çalışmaları ile katkı sağlayan Kadriye LATİFOVA, Yıldız İBRAHİMOVA, Mefküre MOLLOVA, Hayriye MEMOĞLU YENİSOY ve başka pek çok isimden söz ederek Bulgaristan’da Türk kadın imajını ortaya koymaya çalıştı.

I. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu, yaşadıklarımızı, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için kayda geçirmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha katılımcılara ve dinleyenlere hatırlattı.