2018-03-22

Balkan Araştırmaları ÇalıştayıNamık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz ve Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurul Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın katıldığı Balkan Araştırmaları Çalıştayı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de gerçekleştirildi.

Balkanlara yönelik kurumsal yapılanma ve çalışmaları bulunan üniversiteler arasında koordinasyon sağlanması ve akademik, bilimsel iş birliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya  Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Uzun ve Prof. Dr. Mümin Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Toprak ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şener Bilali olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ne mensup Balkan uzmanı çok sayıda bilim insanı katıldı.

Çalıştayda, Balkan üniversiteleri ile ortak Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının açılması, Türkiye’de Balkan uzmanı yetiştirilmesi için atılması gereken adımlar ve akreditasyon sorunları görüşülerek Balkanlar ile ilgili çalışmaları olan üniversiteler arasında ortak bir veri tabanı kurulması, Balkanlara yönelik uluslararası ortak bir dergi çıkarılması, öğrenci değişim programlarının aktif kullanılması, çok dilli eğitim ve çift diploma konularında fikir birliğine varıldı. Ayrıca, çalıştay katılımcısı üniversitelerin imkân ve kabiliyetlerinin değerlendirileceği, proje ve iş birliği önerileri ile somutlaşacak çalışmanın rektörler kurulu tarafından uzlaşı sağlanması suretiyle karara bağlanmasının uygun olacağı kararına varıldı. Çalıştayda, Balkan Üniversiteler Birliği’nin 29-30 Mart 2018 tarihlerinde Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yapılacak olan toplantısında birlik üyesi Türk üniversitelerinin etkin bir şekilde temsil edilmesi ve Balkan üniversiteleri ile akademik ve bilimsel işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılması gereken hususlar değerlendirildi. Balkanlara ilgisi olan tüm üniversitelerimizin kurumsal bir çatı altında birleştirilmesi ve beraber hareket etmesi kararı alınarak çalıştay sona erdi.