2018-10-01

MERKEZ MÜDÜRÜMÜZ VE DANIŞMANIMIZ 18. TÜRK TARİH KONGRESİNE KATILDIMerkez Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR ve Merkez Danışmanımız Prof. Dr. Levent KAYAPINAR 1-5 Ekim 2018 Tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen "18. TÜRK TARİH KONGRESİ" ne katılmışlardır.