2018-09-27

MERKEZ MÜDÜRÜMÜZ VE DANIŞMANIMIZ BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUNA KATILDIMerkez Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR ve Merkez Danışmanımız Prof. Dr. Levent KAYAPINAR 27-28 Eylul 2018 Tarihlerinde İstanbul'da, 29 Eylül-1 Ekim 2018 tarihlerinde de Bulgaristan'da gerçekleştirilen "Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği" Uluslararası Sempozyumuna katılmışlardır. Sempozyumun Filibe Oturumunda Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR ve Prof. Dr. Levent KAYAPINAR birlikte "Eski Zağra, Yenice-i Zağra ve Akçe Kazanlık Bölgesinin Fethi ve Türk Varlığının Oluşması" başlıklı bildiriyi sunmuşlardır. Ayrıca Prof. Dr. Levent KAYAPINAR Eski Cuma Oturumunda Oturum Başkanlığı Yapmıştır.