2018-10-12

MERKEZ MÜDÜRÜMÜZ VE DANIŞMANIMIZ EDİRNE TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUNA KATILDIMerkez Müdürümüz Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR ve Merkez Danışmanımız Prof. Dr. Levent KAYAPINAR 12-14 Ekim 2018 Tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilen "Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü"  Sempozyumuna katılmışlardır.