2018-10-24

Merkez Müdür Yardımcımız Dr. Arş. Gör. Ökkeş NARİNÇ Mondros Mütarekesi''''nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı''''nın Sonu, Mütarekeler ve Barış AntlaşmalarıMerkez Müdür Yardımcımız Dr. Arş. Gör. Ökkeş Narinç 24-26 Ekim 2018 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta Atatürk Araştırma Merkezi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen "Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu, Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları" Uluslararası Sempozyumuna katılmıştır.