Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile donanmış; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı; Türkiye’nin ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve yaymayı görev edinmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, millî değerlere saygılı bir şekilde Dünya ve Balkan halklarının barış ve kardeşliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye’de Balkan devletlerinin târihi, siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak suretiyle devletimizin Balkanlara yönelik isabetli politikalar üretmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz diğer yandan da Balkan ülkelerine yönelik çalışmalarla Türkiye’de Balkan araştırmaları alanındaki akademik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.