Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri

Akademik atama ve yükseltme için yapılan taltif tören sayısı
Akademik teşvik puan ortalaması
Akredite olan lisans program sayısının toplam lisans program sayısına oranı
Akredite olan lisansüstü program sayısının toplam lisansüstü program sayısına oranı
Akredite olan ön lisans program sayısının toplam ön lisans program sayısına oranı
Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Birimlerdeki dergi sayısı
Değişim programından faydalanan öğrenci sayısı
Dış kaynaklı ulusal proje sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı
Faydalı model ve endüstriyel tasarım lisanslama sayısı
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı
Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı
Girişimcilik sertifikası alan öğrenci sayısı
Girişimcilik temalı gezi sayısı
Girişimcilik temalı konularda verilen konferans sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
Kuluçka desteğinden yararlanan öğretim elemanı sayısı
Kurumsal proje sayısı (BAP)
Merkezi laboratuvardan faydalanan öğretim elemanı sayısı
Merkezi laboratuvardan üniversite dışına verilen hizmet sayısı
Merkezi laboratuvarın tanıtım faaliyet sayısı
Öğretim elemanı başına düşen ulusal yayın sayısı
Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı
Ön kuluçka desteğinden yararlanan öğrenci sayısı
Patent başvuru sayısı
Patent lisanslama sayısı
Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
Personel memnuniyet oranı (%)
SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
Sürekli eğitim merkezi (NAKSEM) tarafından düzenlenen program sayısı
TGB de bulunan üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu şirket sayısı
TGB şirketleriyle birlikte yürütülen girişimcilik proje sayısı
Ulusal akademik sıralamada üniversitenin yeri (URAP)
Uluslararası proje sayısı
Üniversite bünyesinde geliştirilen ürün çıktısı
Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
Üniversitemizde düzenlenen ve sanayi temsilcileri ile OSB yönetimlerinin katıldığı faaliyet sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı
Üniversitenin girişimci ve yenilikçi endeksindeki yeri
Üniversite-sanayi/OSB işbirliği ile geliştirilen proje sayısı