Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda yapılan toplantı ve eğitim sayısı
Kongre ve konferanslarda sunulan bildiri sayısı
Topluma katkı amaçlı düzenlenen etkinlik sayısı