2022-04-26

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı Konulu Çevrim İçi Eğitim Gerçekleştirildi.Tekirdağ Öğretmen Akademisi kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi iş birliğiyle Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ’ın katılımıyla Tarih
Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı konulu çevrim içi eğitim gerçekleştirildi.