2022-03-23

Trakya Bölgesel Kariyer FuarıBalkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) Müdürlüğümüz, T.C.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde "Yetenek Her Yerde"
temasıyla, Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale
18 Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi paydaşlığında 23-24 Mart
2022 tarihlerinde Üniversitemizin Değirmenaltı Kampüsü’nde  gerçekleştirilen ve birçok
sektöre ait kariyer fırsatlarının, istihdam süreçlerinin paylaşıldığı ve özel sektörden yüzlerce
firma ile kamu sektöründen çeşitli kurumların katıldığı “Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı
(TRAKYAKAF)”na katıldı.
Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, Merkez Müdür Yardımcımız Ömer Faruk
METE, yüksek lisans ve lisans öğrencilerimizin katılım sağladığı fuardaki standımızda
BALKAM ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.