2022-05-19

Milli Bayram Olgusu ve 19 Mayıs Atatürk''ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) tarafından düzenlenen ‘Milli Bayram Olgusu ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ adlı konferans çevrim içi olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ'ın gerçekleştirdiği konferansın konuşmacısı ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER oldu. Konferansı başta Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

BALKAM Müdürü Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ, açış konuşmasında “19 Mayıs, vatanımızın işgaline karşı direnişin ilk adımlarındandır. 19 Mayıs, ümitlerin tükenmeye başladığı bir dönemde yeniden filizlenen bir ümittir. Türk Milleti İstiklal Harbi ile vatanına sahip çıkarak istiklalinden taviz vermediğini tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs 1919 bu destanın ön sözüdür” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI ise “Bu anlamlı günü anmış bulunuyoruz. Milli Mücadele döneminde yaşananları biliyoruz; zorluklar içinde kazanılan büyük başarılar... Biz de Millet olarak, bilim insanları olarak, bugün ülkemizi daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. Bu vesile ile herkesin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Konuşmacı Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER ise ‘Milli Bayram’ olgusunu açıklayarak başladığı sunumunda “Bu bayramların bazı özellikleri var; toplumun bir araya getirilmesi gibi” diyerek kavramın Türk ve dünya tarihindeki yeri ve ilişkisine değindi. Devamında ise “Aslında Milli Bayram dediğimiz şey Milli Bilincin güçlendirilmesi, insanların ortak bir duygu etrafında birleşmesi, söz konusu dönem esnasında yaşanılan sıkıntıların yâd edilmesi ve kahramanların anılması anlamını taşıyor. Aynı bizim Milli Bayramlarımızda olduğu gibi” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. CANDEĞER sunumumun ikinci kısmında ise “Şark Meselesi, Batılıların yapmış olduğu bir projeydi. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgallere karşı yerel halkın yer yer direniş gösterdiğini biliyoruz. Bölgesel olarak azınlıkların olumsuz davranışlarına karşı yerelde halk tepki göstererek kendisini korumaya çalışıyor. Ancak bu hareketler sistematik değil. Tabii ki birlikte hareket edilmediğinde mücadelede bir başarıya ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Başarıya ulaşmak için ise sistematik hareket edilmesi gerekir. Bu bağlamda Mustafa Kemal’den bahsetmek lazım. Mondros sonrasında işgaller başlayınca silah arkadaşlarıyla birlikte vatanın kurtuluşu için planlar yapıyorlar. Kurtuluşun İstanbul’dan olmayacağını ise çok kısa sürede anlıyorlar” şeklinde 19 Mayıs’a giden süreci anlattı.